Thước phim ấn tượng về quá trình xây dựng nhà cây Cinder Cone

Treehouse- dự án xây dựng ngôi nhà cây mà mọi đứa trẻ đều mơ ước thời thơ ấu được thực hiện bởi Foster Huntington và nhóm bạn của anh. Thước phim ngắn đầy ấn tượng quay lại quá trình đội của anh thực hiện dự án này. Hoài bão, ước mơ và sự ngông cuồng của tuổi trẻ.

Dự án được gây dựng vốn trên Kickstarter với khoản tiền quyên góp gần 80000 đô. Xem thêm tại đây

+

Xem thêm