Mái hoa bằng Fibreglass tại công viên MPavilion – Úc

Các bông hoa 3 cánh làm bằng Fibreglass xếp chồng lên nhau tạo ra các mái hoa trong suốt đầy cảm hứng tại MPavilio

Hơn bốn mươi cánh hoa như vậy được tạo hình trên các cột thanh mảnh, nhẹ nhàng lắc lư theo gió tạo nên một không gian sống động để mọi người gặp gỡ và giao lưu.

+

Xem thêm