Lắp ghép đồ nội thất sử dụng nam châm

Một vài đồ nội thất phẳng sử dụng nam châm để ghép giữa các thành phần với nhau. Loại này dễ đóng gói và vận chuyển

+

Xem thêm