Presedent Suite Room – Furama Resort Đà Nẵng

  • Địa điểm: Furama Resort, Mỹ Khê, Đà Nẵng
  • Diện tích: 250 m2
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Phong cách thiết kế:

  Chi tiết

      Thiết kế  nội thất phòng tổng thống Furama Resort Đà Nẵng. Dự án với diện tích tổng 250 m2. Blue Design đã tham gia công tác tư vấn thiết kế công trình trong thời gian 03 tháng. Dưới đây là hình ảnh thiết kế nội thất của dự án.

Xem thêm

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit